Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

Waterme
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet

April 01 2017

6368 e2f6 500

cinemove:

La Dolce Vita (1960) dir. Federico Fellini

Reposted fromLittleJack LittleJack viamidaj midaj

March 05 2017

Waterme
5830 c428 500
Waterme
6529 1a03 500
Reposted fromyoungie youngie viamidaj midaj
Waterme
Ileż ja się napłakałam. Ale już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.
— Coco Chanel
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaMournful Mournful
Waterme
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viaheadsbangbang headsbangbang

March 01 2017

Waterme
Waterme
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viarawwwr rawwwr

February 26 2017

Waterme
5774 1b23
Reposted fromlaters laters viawarkocz warkocz

February 25 2017

Waterme
4592 8aaf
Reposted fromcarol91 carol91 viadiebitchdie diebitchdie
Waterme
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viaheadsbangbang headsbangbang
Waterme
1556 2c71
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaplugss plugss
Waterme
2046 cb9f 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viamidaj midaj
Waterme
6111 4f9a
Reposted fromollardo ollardo viadiebitchdie diebitchdie

February 23 2017

Waterme
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki
Reposted fromvith vith viaplugss plugss
Waterme

Portret kobiecy


Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspera i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.

Wisława Szymborska

June 13 2015

4164 bcc0 500

film-cult:

I Killed My Mother (2009) dir. by Xavier Dolan

May 03 2015

Waterme
6872 f44e
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viaKaoru Kaoru
Waterme
Ludzie nie zaklepują sobie innych ludzi. Podejmują świadomą decyzję, że będą z nimi. To wymaga wiary. Rysujesz koło na piasku i zgadzasz się w nim stać, i wierzyć w nie.
— Zadie Smith
Reposted fromrainbowheart rainbowheart

May 01 2015

Waterme
9100 7970
Reposted frometa eta viaparadiso paradiso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl