Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

Waterme
1507 99df
Reposted fromaammaazing aammaazing viawarkocz warkocz

June 16 2017

Waterme
8321 6c2e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaplugss plugss
7048 3519 500
4380 52c7
Reposted fromamatore amatore viaheadsbangbang headsbangbang
Waterme
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viawondi wondi
Waterme
7549 8a03 500
always
Reposted fromniee niee viaheadsbangbang headsbangbang
Waterme
Waterme

May 22 2017

Waterme
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet

April 01 2017

6368 e2f6 500

cinemove:

La Dolce Vita (1960) dir. Federico Fellini

Reposted fromLittleJack LittleJack viamidaj midaj

March 05 2017

Waterme
5830 c428 500
Waterme
6529 1a03 500
Reposted fromyoungie youngie viamidaj midaj
Waterme
Ileż ja się napłakałam. Ale już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.
— Coco Chanel
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaMournful Mournful
Waterme
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viaheadsbangbang headsbangbang

March 01 2017

Waterme
Waterme
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viarawwwr rawwwr

February 26 2017

Waterme
5774 1b23
Reposted fromlaters laters viawarkocz warkocz

February 25 2017

Waterme
4592 8aaf
Reposted fromcarol91 carol91 viadiebitchdie diebitchdie
Waterme
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viaheadsbangbang headsbangbang
Waterme
1556 2c71
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaplugss plugss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl