Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2017

2952 512a

crinosg:

Alfred Hitchcock was not even in the neighborhood of fucking aroudn.

Reposted fromcrowsister crowsister viaarcen arcen
3977 ee93 500

k

Reposted fromempty-graveyards empty-graveyards viaarcen arcen
Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
Reposted fromdivi divi viaJulaHeart JulaHeart

October 28 2017

Waterme
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
Reposted fromdotwork dotwork viawarkocz warkocz
Waterme
2972 f630
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawarkocz warkocz
Waterme
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viawarkocz warkocz
Waterme
8430 80f3 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawarkocz warkocz
Waterme
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromhunsert hunsert viaarcen arcen

September 19 2017

Waterme

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaveryrude veryrude
7382 0643
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaveryrude veryrude

July 05 2017

Waterme
1507 99df
Reposted fromaammaazing aammaazing viawarkocz warkocz

June 16 2017

Waterme
8321 6c2e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaplugss plugss
7048 3519 500
4380 52c7
Reposted fromamatore amatore viaheadsbangbang headsbangbang
Waterme
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viawondi wondi
Waterme
7549 8a03 500
always
Reposted fromniee niee viaheadsbangbang headsbangbang
Waterme
Waterme

May 22 2017

Waterme
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet

April 01 2017

6368 e2f6 500

cinemove:

La Dolce Vita (1960) dir. Federico Fellini

Reposted fromLittleJack LittleJack viamidaj midaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl